Blogg

Nyheter

Casino Utan Spelpaus » Nyheter » Så ser spelandet ut på casinon utan svensk licens

Så ser spelandet ut på casinon utan svensk licens

En färsk undersökning genomförd av Spelinspektionen och SKOP har avslöjat att spelvanorna bland svenska befolkningen har ökat, samtidigt som fler människor väljer att spela hos spelbolag utan licens.

Resultaten visar på en tydlig trend där spelintresset och aktiviteten har ökat i landet. Många svenskar har funnit glädje och spänning i spelvärlden, vilket har lett till en ökning av spelandet i olika former. Samtidigt har en del personer valt att utforska alternativa spelalternativ genom att välja att spela hos spelbolag som inte har licens i Sverige.

Denna förändring i spelvanor och ökade intresse för olicensierade spelbolag ger en indikation på den dynamiska naturen av spelindustrin och spelarnas preferenser. Det är viktigt för myndigheterna att följa och förstå dessa förändringar för att kunna anpassa sin reglering och skydd av spelare på bästa möjliga sätt.

Spelinspektionens senaste rapport visar svenskarnas spelvanor

Under november och december 2022 genomfördes en omfattande undersökning där över 3000 svenska spelare intervjuades om sina spelvanor. Detta initiativ, som genomfördes av SKOP och Spelinspektionen, har nyligen resulterat i publiceringen av undersökningsresultaten. Det är särskilt intressant att undersökningsperioden omfattade åren då pandemin påverkade våra liv, vilket ger forskarna en möjlighet att analysera hur våra spelbeteenden har förändrats under denna unika tid.

Resultaten från undersökningen visar på en oroande trend som utmanar regeringens åtgärder. En betydande andel av svenska spelare har börjat utforska och engagera sig i spel på nätcasinon utan licens. Detta är en avsevärd ökning jämfört med tidigare undersökningar och indikerar på en förändring i spelarnas preferenser och beteenden.

Rapporten belyser också att hela 19% av de tillfrågade spelarna har ökat sin spelaktivitet sedan pandemins början. Detta ökade spelintresse kan vara en konsekvens av den begränsade tillgången till traditionella fritidsaktiviteter och sociala evenemang under den rådande situationen.

De presenterade resultaten ger en tydlig signal om behovet av att noga överväga och anpassa reglering och insatser för att adressera dessa förändrade spelvanor och skydda spelarnas välbefinnande i en tid av snabb förändring och utveckling inom spelindustrin.

Spelandet på utländska casinon ökar

Resultaten från undersökningen avslöjade att sju procent av de deltagande spelarna hade erfarenhet av att spela på spelsidor utan svensk licens. Intressant nog visade det sig att majoriteten av dessa spelare tillhörde den yngre åldersgruppen, som i det här fallet definierades som mellan 18 och 28 år.

 Trots detta framkom det att de flesta av de tillfrågade i undersökningen hade föredragit att hålla sig till casinon som var i besittning av svensk spellicens. En betydande andel av de intervjuade uttryckte att de förknippade den svenska licensen med en känsla av trygghet och pålitlighet.

Denna observation ger en intressant inblick i hur spelare, särskilt bland den yngre generationen, värdesätter och prioriterar licensierade speloperatörer. Det tyder på att många svenska spelare är medvetna om vikten av en reglerad och ansvarsfull spelmarknad, där de kan känna sig trygga med sina spelaktiviteter.

Samtidigt belyser resultaten behovet av att fortsätta informera och utbilda spelare om riskerna med att spela på olicensierade plattformar och främja medvetenheten om de fördelar som licensierade casinon kan erbjuda.

Forskningen ger också insikt om att den svenska licensen fortfarande anses vara en betrodd och respekterad symbol inom spelindustrin. Det betonar betydelsen av att upprätthålla och stärka en hög standard för licensiering och reglering för att främja en trygg och hållbar spelmarknad i Sverige.

Utländska casinon lockar med fler och större bonusar

Motiven bakom varför människor väljer att spela på casino och betting utan svensk licens varierade bland de tillfrågade. Trots detta framkom det att majoriteten av dem var lockade av möjligheten till ökade vinstchanser och ett varierat spelutbud som inte fanns tillgängligt på svenska licensierade sidor. Näst vanligaste anledningen var att de blev frestade av utländska sidors bonusar, vilket 21% av deltagarna angav som skäl till sitt val.

En nästan lika stor andel, runt 21%, uppgav att de spelade på casinon utan licens på grund av att de hade aktiverat Spelpaus och inte hade tillgång till de svenska spelsidorna. Detta visar på behovet av att erbjuda bättre alternativ och stöd för spelare som vill ta en paus från spelandet, utan att behöva vända sig till olicensierade operatörer.

Ungefär 15% av de tillfrågade angav att de valde utländska sidor för att undvika den svenska insättningsgränsen på 5000 kronor per vecka, vilken är ett reglerande åtgärd på svenska spelsidor. Denna grupp sökte således efter möjligheten att själva bestämma sina insättningsbegränsningar utan restriktioner.

Resultaten från undersökningen ger insikter om de olika faktorer som påverkar spelares beslut att spela på olicensierade spelbolag. För att adressera dessa anledningar och motverka spel på olicensierade sidor behövs ytterligare åtgärder och initiativ för att stärka den svenska spelmarknaden och erbjuda ett attraktivt spelutbud som uppfyller spelarnas behov och preferenser.