Hur tar man bort spelpaus: Effektiva metoder att återuppta spelandet

Att ta bort spelpaus kan vara en komplicerad och utmanande process för många spelare som vill återvända till spelvärlden. Spelpaus är en svensk tjänst som ger spelare möjlighet att blockera sig själva från att delta i spel på licensierade spelwebbplatser inom Sverige. Tjänsten syftar till att förhindra spelmissbruk och erbjuda den hjälp som behövs för de människor som kämpar med spelproblem. För att ta bort spelpaus, spelaren måste förstå varför de har satt upp spelpausen och hur de kan förändra sitt beteende för att spel inte ska påverka deras liv negativt.

När någon har bestämt sig för att avsluta sin spelpaus, finns det vissa riktlinjer som de bör följa för att säkerställa en sund återkomst till spel. Det är viktigt att utvärdera sina egna spelvanor och tänka på hur de påverkar deras dagliga liv. En av de mest effektiva strategierna är att spelaren lär sig att sätta gränser för sina aktiviteter och veta när det är dags att sluta spela. Att hantera tiden och budgetera pengarna när man spelar kan vara nyckeln till en lyckad och ansvarsfull återkomst till spelvärlden.

Förutom att förändra sina personliga beteenden och spelvanor, kan spelaren också söka professionell hjälp när de vill ta bort spelpaus. Det finns flera organisationer som erbjuder stöd och resurser för personer med spelproblem. Att söka förebyggande åtgärder och hjälp kan spela en avgörande roll för att säkerställa en framgångsrik övergång tillbaka till spel.

Vad är Spelpaus?

Syftet med Spelpaus

Spelpaus är en tjänst skapad på uppdrag av den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen. Genom att registrera sig på Spelpaus kan du som spelare enkelt och snabbt stänga av dig själv från allt licensierat spel om pengar i Sverige. Detta gäller för både online och fysiska spelställen som exempelvis kasino, bingohallar och butiker som säljer lotter.

Spelpaus är även en åtgärd för att minska spelberoende och skuldsättning. Tjänsten är tänkt att hjälpa spelare att avbryta eventuella ohälsosamma spelmönster och ta kontroll över sitt spelande. Samtidigt syftar den till att skydda utsatta spelare och säkerställa att den svenska spelmarknaden följer etiska riktlinjer för ansvarsfullt spelande.

Spelberoende och Självavstängning

För individer som kämpar med spelberoende kan självavstängning vara ett viktigt verktyg för att lindra konsekvenserna och få hjälp att stå emot impulsen att spela. På Spelpaus’ webbplats kan man välja att stänga av sig från spel i olika tidsintervaller:

 • 1 månad

 • 3 månader

 • 6 månader

 • Tills vidare (minst 1 år)

Förutom självavstängning finns också en möjlighet för spelare att förbjuda sig från att få marknadsföring från spelbolag. Detta innebär att spelaren inte kommer att få reklam eller erbjudanden som kan locka tillbaka till spelandet.

Det är viktigt att notera att Spelpaus endast gäller för spelbolag som är licensierade i Sverige. Spelare kan fortfarande ha tillgång till olicensierade spel, men det rekommenderas starkt att undvika sådana då de inte följer svenska regelverk och skydd för spelare.

Steg för att Avsluta Spelpaus

Kontakta Spelbolag

För att avsluta din spelpaus är det första steget att kontakta spelbolaget eller nätcasinot där du har registrerat dig för spelpaus. Du kan göra detta genom att besöka deras hemsida och leta efter kontaktinformation, vanligtvis under ”kontakt” eller ”kundtjänst”. Skicka ett e-postmeddelande eller använd deras livechatt för att påbörja processen.

När du har kontaktat spelbolaget är det viktigt att förbereda följande viktig information:

 • Ditt för- och efternamn

 • Ditt personnummer

 • Den e-postadress du använde för att registrera dig för spelpaus

Verifiera Identitet

Efter att ha kontakteat spelbolaget kommer de sannolikt att be om ytterligare bevis för att verifiera din identitet. Detta kan innebära att skicka in officiella dokument, såsom:

 • Körkort

 • Pass

 • Bankutdrag

Dessa dokument kan vanligtvis skickas via e-post som bifogade filer eller genom att använda ett säkert uppladdningsverktyg på spelbolagets hemsida. Var noga med att vara snabb och noggrann när du skickar in dessa dokument för att undvika fördröjningar i processen.

Dokument Krav
Körkort En kopia av framsidan och baksidan av ditt körkort
Pass En tydlig kopia av ditt passfoto och personuppgiftssidan
Bankutdrag Ett utdrag från de senaste 3 månaderna där dina personuppgifter syns

När spelbolaget har mottagit och verifierat dina dokument kommer de att genomföra de nödvändiga steg för att avsluta din spelpaus. Var medveten om att detta kan ta lite tid, beroende på deras interna processer och arbetsbelastning. Det är bra att vara tålmodig och förvänta sig att processen kan ta några dagar till någon vecka.

Alternativ till att Ta Bort Spelpaus

Ansvarsfullt Spelande

Att ansvarsfullt spelande är nyckeln till att kontrollera och minimera spelrelaterade problem. Här är några tips för att säkerställa ansvarsfullt spelande:

 1. Sätt en budget: Bestäm hur mycket pengar du är villig att förlora och håll dig inom ramarna.

 2. Sätt tidsgränser: Bestämma hur mycket tid du vill spendera på spelandet och följ dessa gränser.

 3. Lär känna dina gränser: Var självmedveten om din spelbeteende och när det är dags att ta en paus.

 4. Spela för nöjes skull: Se spelande som en form av underhållning snarare än en källa till inkomst.

Andra Självuteslutningsmetoder

Om du inte nöjer sig med att ta bort spelpaus, kan du överväga att använda andra självuteslutningsmetoder för att kontrollera ditt spelande. Här lista över några alternativ:

 • Spelpaus: Denna tjänst låter dig exkludera dig från spel hos alla speloperatörer med licens i Sverige med en gång. Du kan välja självuteslutning på allt från 1 månad till obestämd tid.

 • Global Skills Self-Exclusion: En funktion som låter dig självexkluderas från onlinecasinon som ingår i det globala nätverket av speloperatörer som samarbetar för att erbjuda ansvarsfulla spelalternativ.

 • Appar för spelblockering: Installera appar som blockerar tillgången till spelsajter och appar på din smartphones och surfplattor, exempelvis Betfilter, Gamblock eller Gamban.

Det är viktigt att komma ihåg att det är individens ansvar att säkerställa att de följer sina egna spelgränser och att ta itu med eventuella spelrelaterade problem på ett hälsosamt och proaktivt sätt.

Tidsramar och Process

Spelpaus Perioder

Det finns flera tidsramar som en spelare kan välja för att ta spelpaus. De vanligaste perioderna är:

 • 1 månad

 • 3 månader

 • 6 månader

 • Tills vidare (minst 1 år)

Det är viktigt att notera att under vald spelpausperiod kommer spelaren inte att ha tillgång till de registrerade spelsajterna och kommer inte heller att få reklam från spelbolagen.

Processen för Återaktivering

När spelpausperioden är över kan en spelare återaktivera sitt konto enligt följande process:

 1. Kontakta spelsajten: Spelaren behöver kontakta spelsajtens kundtjänst för att påbörja återaktiveringsprocessen.

 2. Verifiera identitet: Spelaren kommer att bli ombedd att verifiera sin identitet genom att tillhandahålla vissa personuppgifter.

 3. Bekräfta återaktivering: Spelaren behöver bekräfta viljan att återaktivera sitt konto och acceptera de eventuella villkor och regler som gäller.

 4. Väntetid: I vissa fall kan det finnas en obligatorisk väntetid på 1 – 7 dagar innan kontot kan återaktiveras.

Det är nödvändigt för spelaren att vara medveten om att beslutet att avsluta spelpausperioden bör tas med omsorg och självinsikt. Om man inte kan kontrollera sina spelvanor kan det vara bättre att förlänga spelpausen tills man känner sig säker på att balans och ansvar kan upprätthållas.

Tekniska Aspekter

Tekniska Problem

Att ta bort spelpaus kan ibland leda till tekniska problem som användare behöver vara medvetna om. Vid avregistrering från spelpaus kan det uppstå förseningar i systemet, vilket kan innebära att kontot inte omedelbart återaktiveras. Det är viktigt att användaren har tålamod och väntar på bekräftelse innan de försöker spela igen.

Ett annat möjligt tekniskt problem innefattar buggar i systemet, vilket kan leda till att Spelinspektionens register inte uppdateras korrekt. Det är därför viktigt för spelare att kontrollera statusen för deras avregistrering från spelpaus och vid behov kontakta Spelinspektionen eller respektive spelbolag för att reda ut eventuella problem.

Sekretess och Säkerhet

När det gäller att ta bort spelpaus är det också viktigt att tänka på sekretess och säkerhet. Att säkerställa att spelarens personliga information förblir skyddad under hela processen är en prioritet både för Spelinspektionen och spelbolag. Följande åtgärder tas för att säkerställa spelarens integritet:

 • Krypterade anslutningar mellan spelare och webbplatser där de avregistrerar sig från spelpaus

 • Strikta regler kring behandling av personuppgifter som följer GDPR

 • Kontinuerlig övervakning av dataintrång och andra säkerhetsrisker

För att ytterligare skydda sig bör spelare också vara försiktiga med att dela sina inloggningsuppgifter och se till att använda starka lösenord som ändras regelbundet. Det är också rekommenderat att använda tvåfaktorsautentisering om det erbjuds av spelbolagen.

Lagliga Överväganden

När det gäller att ta bort spelpaus, finns det lagliga överväganden att beakta. Detta avsnitt kommer att täcka viktiga aspekter som Svensk spelreglering och Konsekvenser av återaktivering.

Svensk Spelreglering

I Sverige är spelindustrin reglerad av Spelinspektionen, som ansvarar för att övervaka och reglera spelmarknaden. Det är viktigt att vara medveten om de gällande lagarna och regler som styr spel och ansvarsfullt spelande:

 • Spellicenser: Speloperatörer måste ha en licens utfärdad av Spelinspektionen för att erbjuda sina tjänster i Sverige.

 • Spelpaus: Enligt Spellagen (2018:1138) måste speloperatörer erbjuda spelpaus till kunder, en funktion som gör att spelare kan stänga av sig själva från spel.

 • Åldersgräns: Åldersgränsen för att spela spel är 18 år, och det är förbjudet att erbjuda spel till personer under åldersgränsen.

Speloperatörer måste enligt lagen följa dessa regler samt erbjuda verktyg för ansvarsfullt spelande, såsom enskilda förlustgränserspeltidsgränser och insättningsgränser.

Konsekvenser av Återaktivering

Om en spelare skulle vilja avsluta sin spelpaus finns det vissa konsekvenser att beakta:

 1. Spelaren måste vänta tills spelpausen löper ut, eftersom spelpaus inte kan avbrytas i förtid enligt den svenska spellagen.

 2. Återaktivering kan leda till ökad risk för problematiskt spelande, varför spelare bör vara medvetna om sina spelvanor och begränsningar.

 3. Speloperatörer som inte följer regler om spelpaus eller ansvarsfullt spelande kan påföras straff och böter av Spelinspektionen.

Åtgärd Konsekvens
Avbryta spelpaus Inte möjligt enligt svensk lag
Förlänga spelpaus Kan hjälpa spelare att undvika spelande
Återaktivera konto Möjligt när spelpausen löper ut
Begränsa spelandet Fördelaktigt för ansvarsfullt spelande

Det är viktigt för spelare att förstå dessa lagliga överväganden och konsekvenser för att fatta välgrundade beslut om deras spelande. Att ha en medvetenhet om regler, risker och ansvarsfullt spelande bidrar till en säkrare och mer kontrollerad spelupplevelse för alla parter inblandade.

Support och Hjälpresurser

Spelberoendes Hjälplinjer

För att få stöd och hjälp när det gäller spelberoende finns det flera hjälplinjer och kontaktpunkter. Ett av de mest erkända initiativen i Sverige är Stödlinjen (telefon: 020-819100), en nationell hjälplinje som erbjuder stöd och rådgivning via telefon och chatt för både spelare och anhöriga. Deras tjänster är kostnadsfria och öppna för alla.

En annan viktig organisation som arbetar för att hjälpa människor med spelproblem är Spelberoendes Riksförbund (SPER). Genom deras hemsida kan du hitta information om lokala stödgrupper och verksamheter i din närhet. Det är också möjligt att kontakta dem via e-post eller telefon för att få personlig rådgivning.

Rådgivning och Terapitjänster

För den som söker professionell hjälp med sitt spelberoende finns det flera rådgivning och terapitjänster att vända sig till. Dessa tjänster kan arbeta med individer, par eller familjer för att hantera påverkan av spelproblem.

Några av de vanligaste terapiformerna för behandling av spelberoende inkluderar:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): En form av samtalsbehandling där individer och terapeuter arbetar tillsammans för att identifiera och förändra tankemönster och beteenden som bidrar till spelberoendet.

 • Motiverande samtal (MI): En metod som syftar till att öka personens motivation och vilja att förändra sitt spelbeteende genom att utforska och förstå de underliggande faktorerna bakom det.

 • Familjeterapi: När familjer eller par är inblandade kan familjeterapi hjälpa till att förstå hur spelberoendet påverkar de relationer och att utveckla strategier för att hantera dessa problem.

För att hitta rådgivning och terapitjänster kan du kontakta din lokala vårdcentral, söka på nätet efter privatpraktiserande terapeuter eller använda resurser som tillhandahålls av organisationer som Stödlinjen och SPER.

Eskil Thornberg

Eskil Thornberg

Specialist på ansvarsfullt spelande

24 Artiklar

·

0 Recensioner

Eskil Thornberg Ålder: 41 år Uppdrag: Specialist på ansvarsfullt spelande På: Casinoutanspelpaus.io

Logo