Korträkning Blackjack: Effektiva Strategier och Tekniker

Korträkning i blackjack är en metod som används av skickliga spelare för att försöka få en fördel över casinot. Genom att hålla koll på vilka kort som redan har dragits ur kortleken kan spelaren få en uppfattning om vilka kort som är kvar i leken, och därmed anpassa sin strategi och satsning. Detta är ingen garanti för vinst, men kan öka spelarens oddsen att lyckas på lång sikt.

Att bli en framgångsrik korträknare kräver inte bara förståelse för spelets grundläggande strategi, utan även en förmåga att snabbt och diskret hålla koll på vilka kort som har spelats. Det finns flera tekniker och system som korträknare kan använda sig av, vilka varierar i komplexitet och effektivitet. Vilket system som passar bäst beror ofta på spelarens skicklighet och erfarenhet.

Det är viktigt att notera att korträkning inte är olagligt, men det ses inte som god etik av casinon. Eftersom casinot kan välja att neka att låta någon fortsätta spela om de misstänks för korträkning, är det viktigt att spelaren är diskret och undviker uppmärksamhet. På senare år har casinon även utvecklat tekniker för att motverka korträkning, såsom att använda flera kortlekar, varav några byts ofta för att minska sannolikheten för att någon lyckas vinna med korträkning.

Grundläggande av Korträkning

Begrepp och Definitioner

Korträkning är en strategi som används av skickliga blackjackspelare för att få en fördel gentemot kasinot. Genom att hålla reda på vilka kort som har delats ut och vilka som finns kvar i kortleken, kan spelaren öka eller minska sina insatser baserat på förändringar i kortleken. En hög positiv räkning innebär att det finns fler höga kort (tior och ess) kvar i kortleken, medan en låg negativ räkning innebär att det finns fler låga kort kvar.

Det finns flera korträkningsstrategier som kan användas för att ge spelaren en fördel, men de två mest kända systemen är Hi-Lo och True Count.

 • Hi-Lo-systemet: Detta system involverar att ge varje kort ett värde baserat på dess nummer. Låga kort (2-6) får värdet +1, mellankort (7-9) får värdet 0, och höga kort (10-A) får värdet -1. Spelaren räknar sedan korten som delas ut och anpassar sina insatser baserat på den nuvarande räkningen.

 • True Count-systemet: True Count bygger på Hi-Lo-systemet, men tar även hänsyn till omgångar som har spelats och antalet kortlekar som återstår. Detta ger en mer exakt bild av kortleken och är därmed ett kraftfullare räkningssystem.

Historia av Korträkning

Korträkningens historia sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Den amerikanske matematikern Edward O. Thorp ligger bakom den första publicerade metoden för att räkna kort i blackjack. Thorp satte teorin i praktiken och vann stora summor pengar på kasinon, vilket bevisade att metoden var effektiv.

År 1977 publicerade blackjackspelaren Ken Uston boken The Big Player, där han beskrev en mer avancerad strategi som kallades ”True Count”. Denna metod utvecklades ytterligare av Stanford Wong, en annan framstående korträknare, som skrev boken Professional Blackjack.

Korträknare har sedan dess blivit en del av spelvärlden, och många kasinon har infört åtgärder för att försvåra för korträknare att få en fördel. Även om korträkning är laglig, har kasinon rätten att neka service och be misstänkta korträknare att lämna spelborden.

Korträkningsstrategier

Korträkning i blackjack handlar om att hålla koll på vilka kort som har delats ut för att förutsäga vilka kort som finns kvar i kortleken. Detta ger spelaren en fördel gentemot dealern. I denna sektion kommer vi att gå igenom tre populära korträkningsstrategier: Hi-Lo SystemetKO Systemet och Hi-Opt System.

Hi-Lo Systemet

Hi-Lo Systemet är en av de mest populära och enkla strategierna för korträkning. I detta system delas korten in i tre grupper:

Kortvärde Grupp
2, 3, 4, 5, 6 Låga kort
7, 8, 9 Neutrala kort
10, J, Q, K, A Höga kort
 • Låga kort (2-6) får värdet +1.

 • Neutrala kort (7-9) får värdet 0.

 • Höga kort (10-A) får värdet -1.

Spelaren räknar korten genom att addera och subtrahera dessa värden. Ett positivt värde indikerar att det finns fler låga kort kvar i leken, medan ett negativt värde indikerar att det finns fler höga kort kvar.

KO Systemet

KO Systemet (Knock-Out Systemet) är en annan enkel strategi för korträkning. Det liknar Hi-Lo Systemet, men med en viktig skillnad: 7 räknas som låga kort.

Kortvärdena i KO Systemet är följande:

 • Låga kort (2-7) får värdet +1.

 • Neutrala kort (8, 9) får värdet 0.

 • Höga kort (10-A) får värdet -1.

Detta resulterar i att leken inte nödvändigtvis når en nollställning när alla kort har delats ut. Denna olikhet gör KO Systemet något mindre exakt än Hi-Lo Systemet, men det kan vara enklare att använda för nybörjare.

Hi-Opt System

Hi-Opt System, eller Highly Optimum, är en mer avancerad strategi för korträkning som bygger på att ge olika värden till olika kort. Hi-Opt System finns i två varianter, kallade Hi-Opt I och Hi-Opt II.

Hi-Opt I använder följande kortvärden:

Kortvärde Grupp
3, 4, 5, 6 Låga kort
2, 7, 8, 9, A Neutrala kort
10, J, Q, K Höga kort
 • Låga kort (3-6) får värdet +1.

 • Neutrala kort (2, 7-9, A) får värdet 0.

 • Höga kort (10-K) får värdet -1.

Hi-Opt II är en mer avancerad version som ger olika värden till olika kort:

Kortvärde Grupp
2, 3, 6, 7 Låga kort
4, 5 Extra låga kort
8, 9, A Neutrala kort
10, J, Q, K Höga kort
 • Låga kort (2, 3, 6, 7) får värdet +1.

 • Extra låga kort (4, 5) får värdet +2.

 • Neutrala kort (8, 9, A) får värdet 0.

 • Höga kort (10-K) får värdet -2.

Hi-Opt System kräver mer övning och koncentration, men ger en mer exakt bild av kortleken och en större fördel för den som behärskar det.

Matematiken bakom Korträkning

Grundläggande Sannolikhet

Korträkning i blackjack handlar om att förstå sannolikheten för vilka kort som återstår i kortleken. Ett standardspel av blackjack spelas med 52 kort, uppdelat i fyra färger (sviter) och 13 valörer per svit. För att räkna kort effektivt är det viktigt att förstå och använda grundläggande sannolikhet.

För att illustrera detta, betrakta följande exempel:

 • Antalet kort i en kortlek: 52

 • Antalet ess i en kortlek: 4

Sannolikheten att dra ett ess från en helt ny kortlek är 4/52 eller 1/13. Efter att ha dragit ett ess, minskar antalet ess till 3 och antalet kort i leken till 51. Sannolikheten att dra ett annat ess blir då 3/51.

Beräkning av Fördel

När man räknar kort i blackjack ändras oddsen över tid baserat på vilka kort som dyker upp och vilka som är kvar i kortleken. Genom att följa vilka kort som redan har spelats kan en spelare beräkna fördel och anpassa sina insatser därefter.

Korträkningssystem, såsom Hi-Lo-systemet, kan hjälpa spelare att bedöma sin fördel genom att tilldela ett värde till varje kort. I Hi-Lo-systemet fungerar det på följande sätt:

Valör Värde
2, 3, 4, 5, 6 +1
7, 8, 9 0
10, J, Q, K, A -1

Spelaren börjar med en räkning av 0 och lägger till eller drar ifrån värdena för varje kort som spelas. Räkningsvärdet är sedan ett mått på hur många höga kort som återstår i kortleken, vilket medför att spelaren kan justera sina insatser för att maximera sina vinster.

För att beräkna fördelen kan spelare också använda en så kallad running count och true countRunning count är summan av kortvärdena medan true count tar hänsyn till antalet kortlekar som används i spelet. För att beräkna true count divideras running count med antalet kortlekar som återstår. En hög true count indikerar att det finns fler höga kort kvar i leken, vilket ger spelaren en större fördel.

Genom att kombinera rätt tekniker och metoder för sannolikhet och fördelberäkning kan en blackjackspelare öka sina chanser att vinna genom att räkna kort. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta kräver övning och disciplin.

Praktiska Aspekter

Bankrullehantering

För att lyckas med korträkning i blackjack är bankrullehantering av stor betydelse. Det är viktigt att ha en tydlig strategi för hur mycket pengar som används vid spelborden. Här följer några grundläggande riktlinjer:

 1. Fastställ en startbankrulle – det totala beloppet som en spelare är villig att riskera.

 2. Bestäm en grundinsats som sätts i relation till bankrullen, vanligtvis 1% av den totala bankrullen.

 3. Använd en insatsstrategi där insatsen anpassas efter räkningen och oddsen, där högre satsningar görs vid positiv räkning och lägre satsningar vid negativ räkning.

Kort och gott är bankrullehantering en grundläggande del av korträkningsstrategin och en nyckel till framgång.

Spelar Disciplin

Korträkning är inte bara en teknisk metod utan även en mental utmaning. Spelare bör ha stark självdisciplin och förmågan att fokusera, även under påfrestande förhållanden. Viktiga aspekter av spelardisciplin innefattar:

 • Träna regelbundet för att förbättra hastighet och noggrannhet i räkningen.

 • Behåll lugnet vid bordet och undvik att visa nervositet eller att du räknar kort.

 • Följ din plan och insatsstrategi även om situationen skulle kännas tuff eller lockande att bryta.

 • Var flexibel och anpassa ditt beteende vid bordet för att inte väcka misstankar från kasinopersonal eller andra spelare.

Genom att beakta dessa praktiska aspekter av korträkning kan spelare öka sina chanser att framgångsrikt använda metoden i blackjack.

Undvikande av Uppmärksamhet

Camouflage-tekniker

För att framgångsrikt räkna kort i blackjack är det viktigt att undvika uppmärksamhet från casinot. En av de mest effektiva metoderna är att använda så kallade camouflage-tekniker för att dölja att man räknar kort. Här finner du några exempel på camouflage-tekniker:

 • Blanda insatser: Genom att variera insatserna på ett taktiskt sätt kan man undgå att dra till sig för mycket uppmärksamhet.

 • Dela upp spelandet: Genom att spela på flera bord samtidigt kan man avleda casinots övervakning.

 • Samarbeta: Spela tillsammans med en partner som kan signalera när det är dags att satsa stort, utan att du själv ändrar beteende.

Casinots Kontrollåtgärder

Casinon har en rad olika kontrollåtgärder för att identifiera och motverka korträknare. Dessa inkluderar:

 1. Bildigenkänning: Många casinon använder avancerade kamera- och bildigenkänningssystem för att övervaka spelborden och identifiera misstänkt beteende.

 2. Flera kortlekar: Genom att använda flera kortlekar i en sko kan casinot försvåra och förvilla korträknare.

 3. Blandningsfrekvens: Casinot kan öka blandalternativen så att kortleken blandas oftare, vilket försvårar korträkning.

 4. Cooling-off perioder: Om casinot misstänker en spelare för korträkning kan de kräva att spelaren tar en paus, vilket ger casinot tid att utvärdera situationen och eventuellt blanda korten.

För att inte bli upptäckt vid korträkning är det viktigt att vara medveten om dessa kontrollåtgärder och anpassa sitt spelbeteende därefter.

Lagliga och Etiska Aspekter

Rättsliga Ställning

Korträkning i blackjack anses inte vara olagligt enligt majoriteten av lagstiftningar runt om i världen. Detta beror på att det inte innebär någon form av fusk eller bedrägeri, utan snarare en teknik som involverar strategi och skicklighet. Genom att använda sitt minne och färdigheter i matematik kan en spelare få en fördel gentemot kasinot, vilket inte är förbjudet i sig.

Dock är det viktigt att notera att kasinon har rätt att neka spelare att spela vid deras bord. Detta innebär att om en spelare upptäcks vara en korträknare, kan kasinot be dem att lämna lokalen och/eller förbjuda dem från att återkomma. Dessutom är användning av elektroniska hjälpmedel eller apparater för korträkning förbjudet enligt lag i de flesta jurisdiktioner.

Spelansvar och Etik

Frågan om korträkning och dess etiska implikationer är mer komplex än dess juridiska status. Inom spelvärlden finns det delade åsikter om huruvida korträkning anses vara en legitim taktik eller en form av fusk.

Argument för korträkning som en legitim strategi

Förespråkare menar att:

 • Korträknare utnyttjar bara sin skicklighet och kunskap för att få en fördel gentemot kasinot.

 • Det är inte fusk eftersom inga dolda hjälpmedel används och inga regler bryts.

 • Det finns många lagliga metoder för att få en fördel i ett kasinospel, som att använda en grundläggande strategi eller lära sig att identifiera dealers ”tells”.

Argument mot korträkning som en legitim strategi

Kritiker menar att:

 • Korträknare bryter mot ”andemeningen” i spelet och att de inte spelar ”ärligt”.

 • Användning av korträkning skadar kasinot ekonomiskt och kan leda till förlorade jobb för dess anställda.

 • Kasinon har rätt att övervaka och skydda sina intressen, och utesluta spelare som de tror använder korträkning.

Slutligen är det upp till varje spelare att avgöra om korträkning är en acceptabel metod för att få en fördel i blackjack. Det är viktigt att vara medveten om de lagliga och etiska aspekterna samt att spela ansvarsfullt och återkalla sina egna gränser för personlig integritet och risk.

Korträkningsverktyg och Resurser

Korträkning inom blackjack kräver både praktik och korrekta träningstekniker. Det finns olika verktyg och resurser tillgängliga för att hjälpa dig i denna process. I denna sektion kommer vi att granska korträkningsprogram samt träningsmaterial och böcker för att göra korträkning mer tillgänglig för spelare på alla nivåer.

Korträkningsprogram

Det finns flera korträkningsprogram som hjälper dig att träna och förbättra dina färdigheter i korträkning. Här är några av de mest använda programmen:

 1. CV Blackjack: Detta program har en mängd olika funktioner, inklusive att öva basstrategi, korträkning och riskhantering. Det erbjuder även en mängd olika nivåer av spelkomplexitet för att passa både nybörjare och erfarna korträknare.

 2. Blackjack Card Counter: Detta verktyg låter dig öva korträkning med hjälp av flera populära korträkningssystem, inklusive Hi-Lo, KO och Hi-Opt II. Verktyget ger också grundläggande strategi och riskkontrolltips.

 3. CVCX: Detta är ett avanserat program som främst riktar sig till mer erfarna korträknare. Det används för att analysera korträkningssystem och simulera spelstrategier, vilket hjälper till att bedöma effektiviteten i din korträkningsteknik.

Träningsmaterial och Böcker

Förutom programvaran finns det också träningsmaterial och böcker som ger detaljerade förklaringar om korträkningssystem, strategier och praktiska tips. Några av de mest populära böckerna inkluderar:

 • Beat the Dealer av Edward O. Thorp: Denna bok är en klassiker inom korträkningsvärlden och är känd för att för första gången introducera grundprinciperna i korträkning till allmänheten.

 • Professional Blackjack av Stanford Wong: Denna bok erbjuder en mer detaljerad insikt i spelandets mekanik, inklusive optimala spelstrategier, pengar hanteringstips och de mest effektiva korträkningssystemen.

 • Blackjack Attack av Don Schlesinger: Fokuserar på mer avancerade aspekter av korträkning, som omskrivning av index, spelvariationer och riskhantering.

Att ta hjälp av dessa korträkningsverktyg och resurser kan vara avgörande för att förbättra dina korträkningsfärdigheter och maximera din fördel mot huset.

Avancerade Tekniker

Shuffle Tracking

Shuffle Tracking är en teknik som används av mer erfarna korträknare för att förbättra sin fördel över kasinot ytterligare. Denna metod bygger på att spelaren observerar hur korten blandas och förutsäger var höga eller låga kort kommer att dyka upp i skon.

För att bli framgångsrik med denna metod krävs intensiv träning och goda observationsegenskaper. Spelare som använder Shuffle Tracking brukar dela upp skon i flera zoner för att enkelt kunna följa var höga och låga kort hamnar. När en gynnsam position upptäcks placerar spelaren högre insatser, vilket ökar möjligheterna till vinst.

Ace Sequencing

En annan avancerad teknik inom korträkning är Ace Sequencing som syftar till att förutsäga när ess kommer att delas ut. Ess är mycket värdefulla eftersom de ökar chansen för spelaren att få blackjack och därmed vinna en och en halv gånger insatsen.

Tekniken bygger på att spelaren först identifierar ett nyckelkort som kommer att delas ut direkt före ett ess. Genom att använda en kombination av korträkning och minnesövningar kan spelaren följa var essen befinner sig och därmed öka sannolikheten för att vinna.

För att bli framgångsrik med Ace Sequencing krävs det mycket övning och koncentration, men när tekniken behärskas kan den ge en betydande fördel över kasinot.

Framtiden för Korträkning

Med den snabba teknikutvecklingen och förändringarna inom kasinobranschen, är framtiden för korträkning i blackjack under ständig förändring. Denna sektion kommer att diskutera några av de möjliga trenderna inom korträkning och hur tekniken påverkar förmågan att räkna kort.

Automatiserad Korträkning

En av de senaste utvecklingarna inom detta område är automatiserad korträkning. Detta innebär att användningen av sofistikerade datorprogram och maskininlärning kan hjälpa spelare att räkna kort på ett mer effektivt sätt, utan att riskera att bli upptäckta av kasinoledningen.

Maskininlärning och artificiell intelligens (AI) skapar möjligheter för snabb och korrekt korträkning. Till exempel kan följande metoder förbättra korträknarens arbete:

 1. Mönsterigenkänning: Datorprogram kan användas för att analysera stora mängder data och upptäcka mönster i kortsekvenser, vilket kan ge en mer exakt uppskattning av kortens fördelning i enkortskon.

 2. Real-time analyser: Tack vare snabb datorkraft kan korträkning utföras i realtid, vilket innebär att spelaren får information om vilka kort som finns kvar i skon utan att behöva memorera tidigare spelade kort.

Tabellen nedan visar några av de vanliga metoder för att räkna kort i manuell och automatiserad korträkning.

Manuell korträkning Automatiserad korträkning
HI-LO Maskininlärning
KO Mönsterigenkänning
Hi-Opt Real-time analyser

Det är dock viktigt att notera att användningen av automatiserad korträkning kan leda till etiska och rättsliga frågor. Vissa kasinon har börjat implementera nya tekniker för att upptäcka och förhindra automatiserad korträkning, som till exempel ansiktsigenkänning och avancerad videövervakning.

En annan utmaning är att automatiserad korträkning kan komma att betraktas som fusk av kasinon. Detta innebär att spelare som använder dessa metoder kan riskera att bli avstängda från kasinot eller att få sina vinster konfiskerade.

Trots dessa utmaningar kommer automatiserad korträkning troligen att fortsätta utvecklas och förändras. Det är därför viktigt för korträknare att hålla sig informerade om framsteg inom teknik och de senaste trenderna inom korträkning.

Eskil Thornberg

Eskil Thornberg

Specialist på ansvarsfullt spelande

24 Artiklar

·

0 Recensioner

Eskil Thornberg Ålder: 41 år Uppdrag: Specialist på ansvarsfullt spelande På: Casinoutanspelpaus.io

Logo