Fler åtgärder mot olaglig spelverksamhet

I syfte att främja en hälsosam och säker spelmarknad samt bekämpa spelberoende har regeringen idag fattat ytterligare beslut för att bekämpa olaglig spelverksamhet. Dessa åtgärder syftar till att göra det svårare för casinon utan svensk licens att marknadsföra sig gentemot svenska spelare och kommer att träda i kraft den 1 juli 2023.

De förändringar i förordningen som regeringen har beslutat om innefattar en rad åtgärder, inklusive en skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna specifika uppgifter till Spelinspektionen. Dessa uppgifter kommer att användas för att övervaka överföringar av insatser eller vinster till eller från spelbolag utan licens. Genom detta skapas en mer effektiv process för betalningsblockering, där både Spelinspektionen och betaltjänstleverantörerna delar ansvaret och samarbetar för att stänga ute oauktoriserade aktörer som olagligt riktar sig mot svenska spelare.

”Den olagliga spelverksamheten orsakar omfattande skada och måste helt elimineras från den svenska spelmarknaden. Våra åtgärder är avsedda att blockera betalningar till sådana brottsliga verksamheter och därigenom öka skyddet för svenska spelare”, förklarar finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Vad innebär detta för svenska spelare?

Regeringens beslut innebär att det blir ännu svårare för svenska spelare att delta på den olicensierade spelmarknaden, och nu kommer även en mindre reglerad marknad att vara föremål för regeringens och betalningsleverantörernas reglering. Effektiviteten av dessa åtgärder är ännu okänd, och det återstår att se om ytterligare beslut kommer att byggas på för att utvidga skyddet ytterligare.

För närvarande är det redan olagligt för casinon utan svensk licens att marknadsföra sig gentemot svenska spelare, men det är fortfarande möjligt för svenska spelare att själva välja att spela på dessa olicensierade spelbolag. Följden av regeringens nya åtgärder är att det även kan bli svårt för svenska spelare att överväga eventuella risker och ändå välja att spela på utländska olicensierade aktörer online.

Sammanfattning

Slutligen kan konstateras att regeringens beslut att försvåra för casinon utan svensk licens att rikta sin marknadsföring mot svenska spelare är en del av deras övergripande strategi för att bekämpa denna typ av spelverksamhet. Genom att införa en mer effektiv betalningsblockering strävar de efter att skydda svenska konsumenter från spelberoende och andra negativa konsekvenser av olicenserat spelande.

Dessa åtgärder betraktas som nödvändiga för att främja en hälsosam och trygg spelmarknad i Sverige och för att minska risken för skadligt spelande och dess följder.

Eskil Thornberg

Eskil Thornberg

Specialist på ansvarsfullt spelande

24 Artiklar

·

0 Recensioner

Eskil Thornberg Ålder: 41 år Uppdrag: Specialist på ansvarsfullt spelande På: Casinoutanspelpaus.io

Logo