Granskning av avstängning och spel utan licens av Spelinspektionen

Det är inte oväntat att spelindustrin i Sverige står inför betydande utmaningar. En av dessa utmaningar är att ta itu med den ständigt växande frågan om spelberoende. Men det är just i dessa tider av osäkerhet och förändringar som vi behöver fokusera på att skapa ökad medvetenhet, förståelse och empati för de individer som befinner sig mitt i denna storm. Av den anledningen är de positiva till det nya uppdraget från Riksdagen till Spelinspektionen.

Spelinspektionen har nu ansvaret att öka kunskapen om varför spelare väljer att självmant utesluta sig från spel genom det nationella registret för självavstängning, spelpaus.se. Dessutom har de fått i uppdrag att granska andelen av dessa spelare som fortsätter att spela hos spelbolag och casinon utan svensk licens.

Det är förståeligt att många undrar varför denna information är så pass viktig. Svaret är enkelt: Vi kan inte effektivt hjälpa de individer som lider av spelberoende om vi inte har en förståelse för vad som motiverar dem att själva stänga av sig från spel och varför vissa ändå väljer att fortsätta spela hos icke-licensierade bolag trots självavstängning.

För att på ett meningsfullt sätt bekämpa spelmissbruk måste vi göra mer än att enbart erbjuda möjligheten till självuteslutning. Vi behöver även erbjuda stöd, vägledning och alternativ. Vad gör en spelare som har uteslutit sig själv, men inte hittar något hälsosamt sätt att ersätta den tomhet som spelandet har lämnat efter sig? Vi måste finna lösningar som kan fylla det tomrummet och främja en sund livsstil för dessa individer säger

Kommer det nya alternativ för självavstängning hos Spelpaus?

Den andra delen av uppdraget ger också Spelinspektionen möjligheten att noggrant överväga olika alternativ för avstängning på spelpaus.se. Det kan vara så att det finns behov av att kunna utesluta sig från specifika typer av spel istället för alla. Det kan också finnas behov av olika tidsperioder för avstängning, baserat på individens specifika behov.

Det är av yttersta vikt att detta uppdrag genomförs noggrant och med full respekt för de människor det påverkar. Det handlar inte bara om att skydda konsumenter – det handlar om att skydda medborgare från en allvarlig beroendesjukdom. Detta är en fråga som inte får tas lätt på.

Det kommer att kräva tid och tålamod för att uppnå önskade resultat. Men varje steg vi tar för att förstå och hantera spelberoende är ett steg framåt. Vi har nu en möjlighet att skapa förändring och förbättra livet för de som lider av spelberoende. Det är upp till oss att gripa denna möjlighet. Ansvaret ligger inte bara på spelbolagen, det är också vårt gemensamma ansvar som samhälle. Vi måste se till att detta uppdrag genomförs med den allvarlighet och vikt det förtjänar.

I dessa osäkra tider behöver vi stå enade. Vi måste lyssna på varandra, förstå varandra och hjälpa varandra. Och det börjar med att förstå varför människor väljer att stänga av sig från spel och varför vissa trots avstängning fortsätter att spela. För endast genom att visa förståelse kan vi hoppas på att finna en lösning på spelberoendets problem.

Eskil Thornberg

Eskil Thornberg

Specialist på ansvarsfullt spelande

24 Artiklar

·

0 Recensioner

Eskil Thornberg Ålder: 41 år Uppdrag: Specialist på ansvarsfullt spelande På: Casinoutanspelpaus.io

Logo