Zimpler tar Spelinspektionens beslut till domstol

Spelinspektionen försöker förhindra Zimpler från att tillhandahålla betalningslösningar på globala casinon, men Zimpler står fast vid sitt beslut. Trots risken för böter uppgående till 25 miljoner kronor har Zimpler beslutat att överklaga till rätten. Zimpler argumenterar även för att Spelinspektionens agerande strider mot EU:s rättsliga riktlinjer.

Det har länge pågått en konflikt mellan Zimpler, ett svenskt betalningsföretag, och Spelinspektionen. Striden kretsar kring om Zimpler bör tillåtas erbjuda finansiella lösningar till svenska kunder som spelar på casinon utan svensk licens. Denna debatt har varit aktuell sedan den svenska spellagen trädde i kraft 2019.

Den aktuella lagstiftningen hindrar inte svenskar från att spela på casinon som saknar svensk licens. Dock har begränsningar satts på svenska bolag som vill tillhandahålla betalningslösningar inom denna sektor. Detta har resulterat i att Trustly dragit tillbaka sina tjänster från internationella casinon. Spelinspektionen har också upprepade gånger försökt förhindra Zimpler från att tjäna utländska spelaktörer. Att erbjuda betalningstjänster till casinon utan svensk licens ses av myndigheten som att uppmuntra oreglerat spel.

Zimpler håller inte med och menar att de inte har brutit mot några regler. De hävdar sin rätt att tjäna casinon utan svensk licens och har valt att överklaga ärendet i rätten, något som bland annat uppmärksammats av Svenska Dagbladet.

Tvisten påverkar hela spelbranschen

Det har inträffat flera vändningar i ärendet. Redan i maj bestämde Zimpler att de skulle rätta sig efter Spelinspektionens direktiv och bryta samarbeten med casinon utan svensk licens. Betaltjänsten meddelade att processen skulle vara färdigställd senast vid slutet av tredje kvartalet.

Kärnfrågan nu rör ett beslut som fattades tidigt i juli. Här deklarerar Spelinspektionen att om Zimpler inte upphör med sina tjänster för globala spelaktörer senast den 31 juli, står de inför potentiella böter på 25 miljoner kronor. Detta innebär att Zimplers ursprungliga tidsram har blivit ogiltig, tvingande dem att dra sig tillbaka från den globala spelarenan snabbare än förväntat.

Zimpler har nu bestämt sig för att bestrida detta beslut och tar ärendet till förvaltningsrätten. Zimpler motiverar sitt överklagande med flera argument och menar att det är essentiellt att en rättsinstans ger klarhet i den juridiska frågan.

Zimpler har framfört ett antal juridiska frågeställningar som de vill få belysta, inklusive:

  • Hur appliceras den svenska spellagen på en aktör som innehar en spellicens från ett annat land än Sverige?
  • Hur stämmer den svenska spellagen överens med EU:s regelverk som garanterar fri rörlighet för tjänster inom unionen?

 

Ärendet kommer säkerligen att dra till sig blickarna inom spelvärlden, men det är också relevant ur ett EU-sammanhang. Zimpler argumenterar för att Spelinspektionen inte verkar i linje med EU:s rättsliga riktlinjer. I ett uttalande från Zimpler betonas att en anledning till överklagandet är EU:s grundläggande princip om tjänsternas fria rörlighet.

Zimpler uttrycker även oro över de många omställningar som påverkat spelindustrin nyligen. I sitt uttalande poängterar betalningsföretaget hur viktigt det är med konsekvent lagtolkning för att svenska bolag effektivt ska kunna driva sina verksamheter.

Linnéa Carlsten-Nilsson

Linnéa Carlsten-Nilsson

Jurist

27 Artiklar

·

0 Recensioner

Namn: Linnéa Carlsten-Nilsson Ålder: 39 år Jobbar på Casinoutanspelpaus.io

Logo