Zimpler vinner i domstolen mot Spelinspektionen - rättslig seger bekräftar företagets ställning

Zimpler vinner i domstolen mot Spelinspektionen – rättslig seger bekräftar företagets ställning

Föreläggandet saknade grund

Spelinspektionens beslut att förelägga Zimpler att upphöra med att tillhandahålla betaltjänstlösningar med BankID till bolag utan svensk spellicens har upphävts. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet saknade tillräckliga grunder eftersom Zimpler inte bröt mot svenska regler.

Läs mer om detta på Spelinspektionens beslut.

Här är en sammanfattning i tabellform:

Föreläggande Beslut Vite
Spelinspektionen förelade Zimpler Upphävt av Förvaltningsrätten 25 miljoner kr, nu avskrivet

Beskylldes för att främja olovligt spel

Spelinspektionen fick ett anonymt tips om att Zimpler använde BankID för betalningar från utländska casinon, vilket strider mot Spellagen (2018:1138). Lagen förbjuder främjande av spel hos olicensierade spelbolag. Myndigheten beordrade Zimpler att upphöra med denna praxis innan den 31 juli 2023 och utfärdade ett vitesföreläggande på 25 miljoner kronor.

Zimpler, som tillhandahåller betaltjänster, tvingades motvilligt att upphöra med att erbjuda BankID till de inblandade tre spelbolagen. Företaget motsatte sig dock anklagelserna och hävdade att de inte hade brutit mot lagen. De ansåg att deras handlingar var inom ramarna för den gällande lagstiftningen, trots beskedet från Spelinspektionen. Denna händelse kastar ljus på vikten av att följa regelverket för att undvika betydande ekonomiska straff och juridiska konsekvenser.

Zimplers överklagan

Zimpler överklagade Spelinspektionens beslut om ett vitesföreläggande med argumentet att de spelbolag som använt deras betalningstjänst är licensierade inom EU och därför inte behöver svensk licens. De hänvisar till EU princip om fri rörlighet för varor och tjänster, vilket skulle tillåta dessa bolag att verka utan svensk licens så länge de inte specifikt riktar sina tjänster mot svenska medborgare. Spelinspektionen hävdade att spelen riktade sig till Sverige, men Förvaltningsrätten bedömde att detta inte var fallet och upphävde därför föreläggandet. Som konsekvens behöver Zimpler inte betala vitesbeloppet om 25 miljoner kronor.

Domen

Den 22 maj gav Förvaltningsrätten Zimpler rätt i en juridisk tvist. Domstolen ansåg att Spelinspektionens föreläggande saknade grund och att Zimpler därmed inte behövde betala vite. Detta beslut är betydande för företaget, som nu kan fortsätta sin verksamhet utan att betallas böter. Betaltjänsten har även avslutat sina samarbeten med casinon utan svensk licens, vilket innebär att de följer svenska lagar och regler.

Kammarrätten i Jönköping har dock informerats om att Spelinspektionen inte delar Förvaltningsrättens bedömning, vilket kan leda till ytterligare prövning i högre instans. Det återstår att se hur detta påverkar framtida betalningslösningar inom spelbranschen.

Hampus Lundsten

Hampus Lundsten

Betalnings- och casinoexpert

38 Artiklar

·

0 Recensioner

Hampus specialiserar sig på att analysera casinobonusar och deras faktiska värde. Det betyder att alla bonusar granskas noggrant av Hampus så att dess verkliga värde kan beräknas. Han skriver även många av de artiklar och guider som du kan läsa här.

Logo